S P A A R Z O N
voor niets gaat de zon op
W I J

De wereldwijde vraag naar energie neemt alleen maar toe. De schaarste van onze fossiele brandstoffen wordt groter en er zullen steeds complexere methodes ontwikkeld moeten worden om deze stoffen te kunnen delven. Alles bij elkaar steeds maar stijgende energiekosten en een steeds zwaarder belast milieu. 

Maar
 "De zon zal altijd schijnen". De zon is van nature onze energieleverancier. Bijvoorbeeld bij fotosynthese  waarbij planten door zonlicht CO2 en water omzetten in zuurstof en suiker (energie). Dankzij de zon wordt de aarde verwarmd."Voor niets gaat de zon op" Inmiddels zijn wij in staat om de gratis energie van de zon om te zetten in bruikbare energie, zoals electriciteit en warmte. Maar ja "Voor niets gaat de zon op!".
Daarvoor is spaarzon.nl nu juist de ideale partner voor u. Bij onze producten wordt u geinformeerd over onze systemen. Een compleet systeem is al leverbaar voor  
€1,20 per Watt. Bij
 sparen wordt u geinformeerd over hoeveel u kunt besparen  en wat de aanschaf van ons systeem u opl kan leveren.
de zon zal altijd schijnen